estrelles d’estiu

foto(2)stars

Un estel, estrella o estrela, o antigament i dialectalment estela, és un astre massiu format per plasma en equilibri, que genera energia mitjançant un procés de fusió nuclear. Els estels (excepte el sol) apareixen com a punts brillants en el cel nocturn, i fan pampallugues per efecte de l’atmosfera terrestre.

Una estrella: una idea

Equilibri: creativitat i artesania

Energia: la que ens transmeteu totes i tots vosaltres

Fusió nuclear: la unió dels gens

Pampallugues: la il·lusió de fer coses noves

No deixeu de seguir aquestes estrelles!